Liity jäseneksi / Become a member

Liittyäksesi jäseneksi täytä alla olevasta linkistä löytyvä lomake ja maksa jäsenmaksu lomakkeen ohjeen mukaisesti. Varsinaiseksi jäseneksi liityttäessä jäsenyys on voimassa niin kauan kuin olet opiskelija Aalto-yliopistossa.

To join as a member, fill in the form from the link below and pay the membership fee as instructed. When joining as a regular student member, the membership is valid for as long you studying in Aalto University.

Liittymislomake